Trong báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày 15.10 cho biết, bước đầu số người chết...