Sau khi cãi nhau với bố mẹ về vấn đề tài chính, người đàn ông lặng lặng bế con trai mới 1 tuổi ra ban...