Một nhóm 8 người nghi nhập cư bất hợp pháp bị nhốt trong container đông lạnh đã phải cầu cứu người đi đường...