Những người theo thuyết âm mưu tin rằng phi hành gia Neil Armstrong chưa bao giờ đặt chân lên Mặt trăng căn cứ vào một...