Theo thông tin đăng tải, nữ giám thị này đang coi thi tại trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An).