Nhiều bang tại Ấn Độ đã trải qua đợt nắng nóng cực đoan kéo dài trong suốt tuần qua.