Người bà vừa quét sân xong, vào trong nhà bếp thì phát hiện cháu trai đang trong tư thế treo cổ.