Một nhóm học sinh rủ nhau ra biển chơi, không may sóng biển đã nhấn chìm một em học sinh đang học lớp 4. ...