Sở Y tế Gia Lai có kết luận nguyên nhân nam sinh lớp 11 tử vong sau khi thi đấu võ thuật cổ truyền.