Tận dụng đất bỏ không, nhiều hộ dân ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp) trồng nấm rơm thu lãi hàng chục triệu đồng/tháng....