mưu sinh

Phu gánh dưa ở Tây Nguyên

Phu gánh dưa ở Tây Nguyên

Gia LaiMột năm hai lần, hàng trăm lao động vùng đồng bằng ngược lên Tây Nguyên đầy nắng gió, "ăn bờ, ở bụi", mưu...