Nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn, Trung Quốc dự kiến xả lũ từ lúc 9h - 17h ngày 20-8 trên lưu vực sông Hồng, khi đó...