mực khô

Nước mắt… mực khô

Nước mắt… mực khô

Cả ngàn tấn mực khơi khô không xuất được sang Trung Quốc khiến ngư dân Quảng Nam nợ nần chồng chất,...