mưa trái mùa

​“Méo mặt” vì mưa trái mùa

​“Méo mặt” vì mưa trái mùa

Trong khi người dân tại TP.HCM vất vả lội “bì bõm” trong nước mưa ngay mùa khô, những cơn mưa trái mùa cũng làm...