một mình

Lỡ…!

Lỡ…!

Bước thật nhanh khỏi đoạn đường ấy đã, vụn vỡ gì ráng về nhà khóc sau!...