Mẹ tôi khuyên, phụ nữ một lần đò đừng nên tái giá, vì chẳng bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn.