Người ta vẫn nói "gừng càng già càng cay" quả không sai. Mới đây, hình ảnh một ông cụ 84 tuổi hạ đo ván tên cướp...