Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng cho biết, khoản