Moscow

Đêm trắng Moscow

Đêm trắng Moscow

Gần 21h giờ đêm nhưng chỉ như cuối chiều Hà Nội, trời vẫn trong leo lẻo. Đến Moscow những ngày này, nhịp sống...