môn văn

Đã có bài thi môn Văn 8,75 điểm

Đã có bài thi môn Văn 8,75 điểm

Theo nhận xét ban đầu một số giáo viên chấm thi môn Văn và lãnh đạo các Sở GD&ĐT: Bài thi môn Văn năm nay phân hóa...