Phát hiện kẻ gian đang thò tay móc ví khi bước lên xe, anh Huy tri hô rồi cùng người dân bắt giữ tên trộm. Trước khi...