Một người dân tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã tự ý mở đường xuyên qua khu vực rừng thông tại tiểu...