mồ côi

Hơn 1 tỷ hỗ trợ 3 trẻ mồ côi

Hơn 1 tỷ hỗ trợ 3 trẻ mồ côi

Xót thương hoàn cảnh của 3 đứa trẻ có cha, mẹ tử vong vì tai nạn giao thông, nhiều người đã chung tay hỗ trợ.