minh nhựa

Đại gia Minh nhựa ly hôn vợ

Đại gia Minh nhựa ly hôn vợ

Do vợ bỏ đi không tung tích 8 năm nay, đại gia Minh nhựa đã đệ đơn ly hôn và yêu cầu tòa tuyên bố bà này 'mất