minh bạch

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Những ngày nhiều gia đình xôn xao vì con số nhảy vọt trong hóa đơn tiền điện tháng tư sau khi ngành điện áp giá mới....