miền nam

Trung Quốc quay sang gom heo Việt

Trung Quốc quay sang gom heo Việt

Giá heo hơi thị trường phía bắc tăng từng ngày. Nhiều tỉnh khu vực phía bắc giá heo hơi đã lên mức 50.000 đồng/kg,...