Thủ đoạn của các đối tượng là khi được nhân viên y tế cấp Methadone, bọn chúng không uống mà ngậm trong miệng sau...