Chiếc G-Class của Justin Bieber được hãng độ West Coast Customs wrap trang trí bên ngoài phong cách Giáng sinh vui nhộn.