MC Trúc Mai

MC Trúc Mai nghỉ làm ở VTV

MC Trúc Mai nghỉ làm ở VTV

MC Trúc Mai vừa xác nhận với VietNamNet rằng cô sẽ bắt đầu nghỉ làm ở Chuyển động 24h bắt đầu từ ngày 1/3.