máy bay

Việt Nam hiện có bao nhiêu máy bay?

Việt Nam hiện có bao nhiêu máy bay?

Đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam tăng 38 chiếc so với năm 2018, lên tổng số 218 máy bay. Số lượng trực thăng...