Trong tháng 2-1979, Trung Quốc đưa quân ồ ạt tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, ngay lập...