''Quán không muốn báo công an. Quán không muốn lắp camera ơi hỡi người ơi!'', đó là những gì mà chủ ''Quán của Thời...