Mặt Trăng

Tìm ra tuổi thật của Mặt Trăng

Tìm ra tuổi thật của Mặt Trăng

Các nhà khoa học thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ cho biết, tuổi thật của Mặt Trăng ít nhất là khoảng 4,51...