mát rừng

Gia Lai: 5 năm, mất hơn 8.500ha rừng

Gia Lai: 5 năm, mất hơn 8.500ha rừng

Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Gia Lai báo cáo trước yêu cầu của Đoàn giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ năm...
Gia Lai: Bất lực giữ rừng

Gia Lai: Bất lực giữ rừng

Nhiều vụ phá rừng, mất rừng diễn ra ở Gia Lai dù lực lượng chức năng luôn được cho rằng đã tất bật vào cuộc....
Gia Lai: Càng giữ, rừng càng mất

Gia Lai: Càng giữ, rừng càng mất

Đó là nghịch lý đã và đang xảy ra trên các diện tích lâm nghiệp mà các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai...