Trong gói massage, ngoài dịch vụ tắm xông hơi chườm đá, khách được tiếp viên kích dục.