Về nhà đi con tập 43 Vũ cũng đã biết được 'mánh khóe cua trai' có một không hai của Thư.