Với thanh kiếm trong tay, nam thanh niên xông vào chi nhánh một ngân hàng yêu cầu nhân viên giao nộp tiền.