Ngày 6/11, theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết, trung tâm đang tiếp nhận một cháu bé, chuẩn...