mafia

Ngày tàn của mafia Nhật

Ngày tàn của mafia Nhật

Nhiều thành viên các băng đảng mafia Nhật tìm cách thoát khỏi bóng tối và bắt đầu hoàn lương khi thế giới ngầm...
Thử giải mã mật mã của…. mafia

Thử giải mã mật mã của…. mafia

"Các bạn cháu đã đi nghỉ, đem theo khúc giò tự làm và chúng chào "Ê", là lời bảo đảm các thành viên phải hầu tòa...