Sau hơn nửa năm bỗng dưng phải dọn chất bẩn chứa mùi hôi thối, nhiều hàng xóm buộc phải lên tiếng cầu cứu các...