Một học sinh lớp 8 ở Quảng Nam đang được điều trị cách ly vì nghi mắc bệnh bạch hầu.