ma rừng

Kiệt quệ vì ‘ma rừng’

Kiệt quệ vì ‘ma rừng’

Cho rằng bị 'ma rừng' ám nên người thân mắc bệnh, nhiều gia đình dân tộc ít người ở miền núi dốc tài...