Đại biểu Lưu Thành Công cho rằng hình thức xử lý cá nhân, tổ chức đăng tải nội dung phản cảm, sai sự thật, nhảm...