Lượng mưa

Mưa kỷ lục 1.050 mm ở miền Trung

Mưa kỷ lục 1.050 mm ở miền Trung

Với lượng mưa 500-700 mm, có nơi hơn 1.000 mm chỉ trong hai ngày, chuyên gia nhận định các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng...