Loài lươn điện sông Amazon có thể giật chết cả một con cá sấu trong tự nhiên, giờ 'chui' vào bể nuôi của một...