Phó ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, việc tách luật Giao thông đường bộ là...