Luận tội tổng thống

Trump bị luận tội thế nào?

Trump bị luận tội thế nào?

Hạ viện Mỹ thông qua hai điều khoản luận tội Trump và chúng sẽ được định đoạt tại Thượng viện, nơi đảng...