lừa đảo

Dân vây bắt nữ nghi can lừa đảo

Dân vây bắt nữ nghi can lừa đảo

Nghe tiếng chủ tiệm tạp hóa tri hô, người dân đã vây bắt người phụ nữ lừa đảo 440 triệu đồng rồi bàn giao cho...