Nước lũ sông Kiến Giang và Nhật Lệ (Quảng Bình) đã dâng cao hơn lũ lịch sử, từ 16h hôm nay 18-10. Nước trên sông...