Người dân bản Nả Háng Tủa Chử, thuộc xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái những tháng qua rất hào hứng...